O vaše starosti
se vám postaráme

Historie

Stavební bytové družstvo Valašské Meziříčí vzniklo v souladu s ustanovením §91 hosp.zák. sloučením dosavadních družstev:
- Stavebního bytového družstva národních podniků ve Valašském Meziříčí- Stavebního bytového družstva občanů – VM,
a to na ustanovujícím shromáždění delegátů konaném dne 10.6.1980.Nutno dodat, že převážná část družstevních bytů ve městě a jeho okolí byla postavena před rokem 1980 menšími družstvy ještě před jejich sloučením. Další integrací získalo družstvo bytové domy v okolních vesnicích, vystavěné tehdejšími Jednotnými zemědělskými družstvy. Po ukončení nucené integrace vlastnilo a spravovalo naše družstvo celkem 3 840 bytů.
V novodobé historii po roce 1989 se v činnosti současného družstva udály dvě důležité změny, které na jeho chod a další působení měly zásadní vliv.

První z nich byla organizační změna v řízení družstva odsouhlasená v roce 1994 usnesením představenstva družstva v souladu s obchodním zákoníkem. Změna spočívala v ustavení funkce ředitele družstva, jmenovaného na základě výběrového řízení, který řídí správní aparát a běžnou činnost družstva a ve změně kompetencí předsedy představenstva, který se stal neuvolněným předsedou a nadále řídil představenstvo. Vzájemné vztahy mezi představenstvem a ředitelem družstva byly vymezeny organizačním řádem SBD a následně upraveny v nových stanovách družstva.
Druhou významnou změnou se staly převody bytů do osobního vlastnictví na základě zákona č. 72/1994 Sb. ve znění pozdějších novel. Po zajištění nezbytných přípravných prací v roce 1995 začalo družstvo od roku 1996 převádět byty svým členům do osobního vlastnictví. Při převodu bytu do osobního vlastnictví se každý vlastník může svobodně rozhodnout, zda chce či nechce po převodu bytu být i nadále členem družstva.
SBD má více než 4000 bytů ve správě, z toho 586 je stále ve vlastnictví družstva.