Statutární orgány

Představenstvo družstva: (funkční období 2019-2024)

JUDr. Zdeněk Petřkovský předseda představenstva
Miroslava Sehnalová místopředseda představenstva
Jana Kohutová člen představenstva
Alena Kazíková člen představenstva
Eva Jaroňová člen představenstva 

Kontrolní komise družstva: (funkční období 2022-2027)

Ing. Dana Tsiligkaridisová předseda kontrolní komise
Ing. Věra Rošková člen kontrolní komise
Renata Šmídová člen kontrolní komise