Termovizní kamera


Využití termovizní techniky při zjišťování tepelných ztrát budov a tepelných mostů budov a objektů je velmi jednoduchá a rychlá metoda, která převedením infrazáření, emitovaného tepelnými zdroji na viditelné spektrum světla, ideálně lokalizuje stav a možné poruchy opláštění budov, prosklení či chyby ve stavební konstrukci.

Všechny poruchové jevy jako např. studené spoje, tepelné mosty, lokální podchlazení jsou vždy doprovázeny energetickými ztrátami v podobě tepelného (infra) záření vytvářející teplotní pole, které lze ideálně zviditelnit termovizní analýzou vyzařovacího infrazáření.

Stavební bytové družstvo Valašské Meziříčí od roku 2010 provádí snímkování budov termovizní kamerou FLIR b60 ( speciálně určená pro stavebnictví ). Rozsah termovizního měření je dle požadavků jednotlivých bytových domů - od jednoduchých ( informativních ) po konplexní projekty na cca. 30 stran, kde se provádí kompletní snímkování celého domu
( tj. obvodové stěny, sokl, střecha, původní a vyměněná okna v bytech, okna ve společných prostorech, vstupní dveře, stupačkové a ležaté rozvody tepla a teplé vody a popř. místa kde se tvoří plísně ). V poslední době přibývá zájemců o toto měření z řad majitelů rodinných domů z okolí města Valašského Meziříčí, ale i Zlína a Ostravy.

Pomocí termovizního měření, zjištěním vad a jejich odstraněním můžeme snížit tepelnou ztrátu domu až o 80%.
Z tohoto je pak motto termovize : Zjistíme kudy vám unikají peníze !
Cena je vždy dohodou dle počtu termosnímků. Doprava zdarma.

- - -

- - -

 

 

 

 

 

 

- - -