Z důvodu končícího funkčního období současného představenstva se dne 20. října 2014 konalo shromáždění delegátů SBD Valašské Meziříčí, na kterém si jeho delegáti zvolili představenstvo nové, na období let 2014 – 2019. Nové představenstvo si na své první, ustavující schůzi zvolilo ze svého středu předsedu a místopředsedu. Jmenný seznam členů tohoto nově zvoleného orgánu družstva najdete v záložce „Statutární orgány"