Dne 14. 9. 2015 se konalo mimořádné zasedání shromáždění delegátů SBD Valašské Meziříčí, které na návrh představenstva odsouhlasilo prodej obchodního podílu SBD ve výši 11% na základním kapitálu společnosti CZT Městu Valašské Meziříčí. Tento krok byl učiněn v souvislosti s tvorbou a schválením nové společenské smlouvy CZT, ve které se stěžejními a nejdiskutovanějšími body staly ustanovení o převodech obchodních podílů společníků na Město po roce 2016. Tato ustanovení vycházela z původní společenské smlouvy, ve které však byla formulována tak neurčitým způsobem, že hrozilo nebezpečí, že zamýšlený převod podílů na Město nebude nakonec ze strany některých společníků uskutečněn. Nakonec však došlo ke kompromisní dohodě, podle které své obchodní podíly převedou po roce 2016 na Město všichni společníci. Kritériem pro stanovení ceny bude účetní hodnota společnosti. V tomto smyslu byly všemi společníky podepsány smlouvy o budoucí smlouvě o převodu podílů. Po této transakci se Město VM stane jediným společníkem ve společnosti CZT s.r.o. Bytové družstvo však kontrolu nad činností CZT neztratí. Vyjednalo si zastoupení jednoho svého zástupce ve tříčlenné dozorčí radě.