Z důvodu končícího funkčního období současného představenstva se dne 21. října 2019 konalo shromáždění delegátů SBD Valašské Meziříčí, na kterém si jeho delegáti zvolili představenstvo nové, na období let 2019 – 2024.

Nové představenstvo si na své první, ustavující schůzi zvolilo ze svého středu předsedu a místopředsedu.

Jmenný seznam členů tohoto nově zvoleného orgánu družstva najdete v záložce

„Statutární orgány".